Optimering av SWE 756

Efter tidigare framgångsrika kappseglingsår med 756:an och därefter några år med mindre aktivitet är det dags för en "Pimp my ride".
Denna artikel skrevs vintern 2007-2008 och båten deltog senare på SM 2008 i Bortshusen med 1:a som resultat.

Jag kommer i en serie av artiklar beskriva vad som ska göras och hur vi utför optimeringen. Målet med renoveringen är att skapa bra prestanda för kappsegling. I de första artiklarna fokuserar vi på köloptimering. Invändigt kommer inredningen lämnas orörd däremot kommer förstärkning av skrov från insidan av kojfronterna och en ytterligare bottenstock plastas fast. Det första arbetet med 756:an är avmontering köl, det är inte något speciellt stort jobb men med hjälpmedel underlättas arbetet, vi har tillgång till en lastbil/bussverkstad men det är inget krav.

Tidsåtgången för allt som beskrivs i denna första artikel var 2,5 timmar inkl. städning.

Objektet: SWE 756, löven blåste bort i transporten...

 

 

 

 

 

Bra verktyg är viktigt om arbetet ska utföras snabbt med minimal insats. Till vår hjälp har vi en tryckluftsdriven rondellslipmaskin och en kapmaskin med slipskiva. 

 

Först slipas skarven fram, 756:an har haft en plastad skarv och för att hitta gränsen mellan järn och plast slipade vi först med rondelslipen.
Dammskydd och skyddsglasögon rekomenderas.
Fjolligt tyckte Jonny...

Efter rondelslipen kunde vi se skarven bakom den tunna glasfiberemsan. Nu togs kapmaskinen fram med slipskiva, med denna maskin avverkas glasfibern snabbt.

Vi slipar från järnkölen och uppåt, avslutar slipningen precis i skarven mellan järn och plast, vi vill inte slipa ned plasten i onödan(kölsulan).

För att lossa kölen så har vi nu skruvat av kölmuttrarna, Vi behöll den bakre och de två främre muttrarna på bultarna men uppskruvade så att kölen kan ramla ned några centimetrar men inte lossna från skrovet. Glöm inte den främre singel-bulten under den lilla plast koppen i durken.

Därefter lyfter vi båten med en travers med band runt skrovet såpass att båten hänger ett par cm i luften.

Trots att kölbultarna inte håller ihop köl och skrov lossar inte kölen, kölen sitter fortfarande limmad i költätningsmassan.
Nu börjar vi med handslägga slå in moraknivarna och skära bort kvarvarande spackel och költätningsmassa, vi börjar bakifrån eftersom det är mindre lim som håller fast kölen och därmed lättare att skapa en glipa. Knivarna slås in i skarven och vi försöker vi skapa en glipa, när en glipa skapats slår vi in ett bräckjärn/kil från var sida. Limet skär vi av där vi kommer åt.
Allt eftersom glipan vidgas jobbar vi frammåt med bräckjärnen. Glöm inte att lossa alla bultar, även den främre...

När kölen lossnat helt från tätmassan finns en springa på några cm mellan kölsula och köl, spänn fast kölen med spännband åt var håll för att stabilisera i sidled, välj att fästa banden runt de två bakre dubbelbultarna. Kölen är framtung, spänn banden något bakåt i kärran eller ev. lastpall.

Klättra upp i båten och lossa de sista muttrarna.
Nu kan skrovet lyftas av från kölen med traversen.

Vi lät skrovet hänga i traversen och körde ut trailern med kölen fastspänd. I vårt fall har vi även tillgång till en truck med vilken kölen lyftes av via centrumlyftfästet och en lyftstropp.

Sådär, kölen på pallen för vidare bearbetning.
Nu kommer köljobbet gå mycket lättare, vi kommer jobba med en sida av kölen i taget, mer om detta senare.

Trailerns stöttor skruvades av och skrovet sänktes ned på tvärbalkar med utskurna skrovstöd.

 

 

 

Bakre stödet med gummimatta,
4st träbalkar 2"4" fastskruvade på en järnbalk och utsågad efter skrovformen.

 

 

 

Melges ? nä, en 800kg lättad Express.

Nästa steg:
Köl:
Slipa bort kölens spackel.
Malla in kölen.
Slipa ev. järn.
Börja spackla.
Skrov:
Slipa bort topcoat och plasta förstärkning under kojerna.
Plasta en bottenstock.