Optimering av SWE 756 kölspackling

Kölens järn är färdigslipad och övre och under mallen är plastade och tilljämnade enligt mall. En rak profil, i detta fall en rak stålbalk men det går lika bra med ett vattenpass från biltema på 120cm eller liknande. Med balken ritas generatriserna upp på kölen. Rita 9-11 stycken raka linjer med spritpenna. PLX4-mallen har inga generatriser inritade men med balken kan ni finna dem. när kölen vänds ska generatriserna ritas in exakt som tidigare kölsida.  

Generatriserna hittas.

 

 

 

 

 

Generatriserna är inritade, på dessa generatrislinjer läggs spackel. Klicka ut spacklet utefter linjen och lägg tunn plastfilm typ glapack ovanpå, tryck sedan ut spacklet med stålbalken och låt det härda. Efter ca 20 minuter kan balk och glapack tas bort och en rak plastad generatris är på plats.

Till denna köl har vi använt vanligt polyesterspackel. Till övre och undre mallen samt generatriserna läggs armerat stålspackel (blått spackel), svårslipat och hårt vilket är bra när form skall slipas fram med det mjukare spacklet vi använder senare. Stålspackelet är dessutom starkt blåfärgat vilket konstraterar bra mot det mjukare spackel vi bredspacklar med.

Nu har vi lagt ett mjukare spackel (typ plasticpadding PP100) på kölen, de generatriser vi lagt på med stålspackel syns tydligt och dessa linjer får vi inte slipa på. Börja att lägga spacklet mellan generatriserna och bredspackla ut dessa. Bygg sedan på med mer spackel som till slut täcker generatriserna något. När detta är gjort över hela kölen är det dags att plocka fram långslipen. En långslip kan köpas på Biltema eller tillverkas själv. T.ex. av en bit isolerskiva i hård skumplast på ca 1 meter och 1 dm bredd och 1 dm höjd. Köp slippapper på rulle och fäst pappret på långslipen med mattejp, finns på Biltema.
Använd ganska grovt papper till en början (60-80 korn) och mot slutet används finare papper (180-220). När slipningen är klar ska kölen epoxibehandlas. Vi använde Hempel light primer "Off White" som har nästan samma färg som skrovet. Lägg fler lager än du orkar och vattenslipa sedan ytan till spegelblank finish.
Nu är det dags att montera kölen!