SWE 2011 - Less is More (idag DEN 2011)

Efter 10 år med trotjänaren SWE 1009 infann sig en möjlighet att bygga en sprillans Express vintern 2004-2005. Min tidigare inställning att framgång inte sitter i antalet block på båten skulle gälla även nya båten.

Många av erfarenheterna från förra Expressens trim flyttades över till nya båten men en del funktioner är helt nya. Med färre block och linor blir seglingen enklare och mer fokus kan läggas på att segla banan rätt.
Att ställa om trimmet och få fart i båten har också funkat bra.
Den enkla layouten innebär också att exklusivare beslag och linor får rum i budgeten.

 


Om vi börjar bakifrån, häckstaget är utväxlat ovan däck med två enkla block. Vi använder ingen vajer på båten utan endast stumma kvalitetslinor. De två svarta linorna till häckstaget är skalade och av samma dimension. Linan går därefter under däck genom ett genomföringsblock som vinklats med kilar.

Under däck har öglemuttrar fästs på roderinfästningens bultar. På ögle-muttrarna sitter tre enkelblock. Den svarta skalade linan går genom ena enkelblocket och är slutligen fäst i ett dubbelblock.

 


Längst ned under sittbrunn mot skottet är ett trippelblock fäst i en bygel som bultats genom skottet. Den gula linan är utväxlad i trippel/dubbelblocken och fortsätter till de två bakre singelblocken för att sedan fortsätta framåt genom sittbrunnsskottet (genomföringsblock).
Det är viktigt att minimera friktion och onödiga linböjar,
risken med trög utväxling är att häckstaget inte blir helt släppt i lättare vindar.

I facket för skotbalken sitter ett genomföringsblock på båda sidor. Den gula linan löper ut genom blocket och linändorna avslutas med varsin stoppkula. Råttorna har linlöpare vilka fungerar som effektiva stopp för kulan.

 


På skotbalken från Trinity Marin sitter en Harken skotskena med harken windward sheting car (Harken artikelnr 2745)

 

Längre fram i båten på sittbrunnskanten har vi råttor för suggnedhal, spinnackerskot och fockcunningham.
Focken korsskotas med något höjda vinschar och brytblock utan spärrfunktion.

 


Ett block för spinnackerfallet finns fäst på ena vagnen för att kunna snärta ur fallet från sittbrunn. Fockskotblocket sitter knutet i en harken pinnstop vagn som kan regleras i tre lägen. Fockskenan är bultad direkt på däck.

Fockcunningham består av tre singelblock på var sida om ruffen samt varsitt block i förpulpiten. En kort lina träs genom förseglets halshorn och knyts till de två blocken.

 


På rufftaket har vi de sista trimdetaljerna.
Fyra råttor som består av fr.vänster, cunningham, kick , nedhal och upphal.
På masten syns tacktick sailmaster fästet. Bomuthalets lina är utväxlat inuti bommen och löper ut i framkant där lina bryts bakåt till en alu. clamcleat.

Storfallet har en avlastare i masttoppen (Benns) och hissas via brytblock
vid mastfoten, fockfallet fästs i vanlig avlastare som bultats i sidan på masten. Vi har ingen finjustering av fockfallet utan hissar focken till samma höjd oavsett vind.

Relaterade länkar

Logo

Logo