Optimering av köl och båt (756)

Artiklar publicerades 2008 på webben men här kommer en sammanfattning:

Not:
Vald mall är PLX-4 utvecklad av Pelle Lindell och har använts vid framtagandet av det kölskal Stefan Falkenberg använder för ingjutning av köl. PDF filen kan laddas ned och skrivas ut hos t.ex. arkitektkopia, en utskrift brukar kosta några hundra kronor.