Ansvar

Stockholms Expresseglares ansvar

Stockholms Expresseglare påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med träning, kappseglingar eller andra seglingar som Stockholms Expresseglare arrangerar.

Uppmärksamma att alla tävlingar ingående i vår- och höstcupen inte arrangeras av Stockholms Expresseglare.

Medverkande båtars ansvar

Ägaren eller skepparen måste vara medlem i Sveriges Expresseglare för att deltaga på några av våra tränings- eller tävlingsaktiviteter. Anmälan göres här >>>

Båten skall vara försäkrad och ha en ansvarsklausul inkluderad i denna.

Uppträda ansvarsfullt och med sportsmannaskap.