Kommentarer till KR2002.

Från och med 1 mars börjar den nya regeln att gälla.Ingen behöver göra några ingrepp i båten på grund av detta om det inte har varit påkallat redan tidigare enligt den gamla regeln. Det är viktigt, särskilt om du är ny Expresseglare, att du läser igenom regeln. Ladda hem den nya regeln antingen från vår egen hemsida eller förbundets. Vi gör ingen officiell pappersupplaga. I kommentarerna nedan tas bara upp sådant som är helt nytt. Den stora förändringen är att regeln är förändrad strukturellt men vi har också gjort en regelöversyn och anpassning till dagens verklighet. Vår ambition har också varit att skapa bättre läsförståelse och därigenom minska tolkningsutrymmet. Indelning och numrering av regler är helt förändrad och i enlighet med SSF:s nya mallar. Nybyggnationen har medfört att vissa regler med mått och dimensioner har fått nytt innehåll med "datummärkning" och för dem som ska köpa ny båt eller har ett pågående nybyggnadsprojekt rekommenderar jag att läsa in dessa delar. I kommentarerna tar jag bara upp sådant som är av allmänt intresse i detta avseende. Här nedan följer en lista på de mer iögonfallande förandringar som den nya KR2002 bjuder på:

Genomgående topplatta nu tillåten.
Det vi trodde var självklart förra vintern är nu äntligen klart. Avsikten med denna regeländring är att få ett hållbarare storsegel. Enligt testbåtarna blir det mindre fladder i akterliket och kanske det går att plana ut toppen något bättre när det blåser.
1 st hink och 1 st bogserlina ingår nu som standard!!!
Hinken har saknats i vår säkerhetsutrustning. Alla har väl ändå en eller flera hinkar ombord. TK anser att det ska finnas bogserlina ombord. Vi har därför infört att 15 m bogserlina ska finnas ombord. Bogserlina kan självklart användas som förtöjningstamp men dock icke som ankarlina.
Ny bomprofil ( Sb 7 ) godkänd.
Våra gamla profiler som fanns i gamla regeln tillverkas inte längre och folk har börjat käka bommar. I början på hösten fanns 4 bomprofiler kvar och vi har nu beslutat oss för SB 7 som är standardprofil. ( Finns på Benn`s och Riggarna ).
Skrovets vikt vid nybyggnation.
Skrovets vikt har aldrig angivits i tidigare regler. Detta berodde på att regeln skrevs för en entypsbåt i massproduktion där vissa mått och viktangivelser låg i arbetsbeskrivningen samt var en naturlig följd av övriga mått. Delarna producerades var för sig och plockades ihop slumpvis. Köparen köpte en plastfärdig båt utan möjlighet att välja vilket däck/skrov/köl som skulle monteras. Eftersom båtarna idag byggs mer eller mindre som "oneoff"-byggen så har byggare/beställare en helt annan kontroll på varje detalj och kan därigenom viktoptimera de olika delarna. Skrovets minimivikt är nu satt till 460 kg och maxvikten är 511 kg. Tidigare tilläts en feltolerans på 90 kg vilken nu har krympts till 51 kg. Skrovets vikt är utan luckor, beslag, inredning dock med den plastade innermodulen och tillåtna förtärkningar. Den sammanlagda idealvikten av plastfärdig båt ny båt är (däck=212,5kg +/- 12,5, skrov=485 +/- 25 kg, köl= 807,5 +/-7,5 kg) 1505Kg. Nu ska vi dock ha i minnet att vi har höjt vikten på nybyggnation på däck och skrov med 40 kg jämfört med gamla båtar. Detta för att kompensera för att den nya båten är styvare och nyare i allt. Motsvarande vikt på gamla båtar var 1460 kg. Resterande vikt är således inredning, rigg, däcksutrustning, skruv och bult och allt som ingår som "standard". Gällande minimivikt är 1740 kg. De nya båtarna ligger i intervallet 1800 - 1830 kg. Vikten på våra gamla båtar ligger idag runt 1775 kg vilket innebär att diffen på ca 40 kg mellan ny och gammal fungerar. För kontrollvägning av nybyggen används vår egen våg. Lite utanför rubriken kanske vi ska tillägga att de observationer vi gjort under 2 SM och övriga tävlingar tyder på att de nya båtarna inte har några uppenbara prestandafördelar totalt sett. Ser man på resultat i olika väder ser det ut som om resultaten är bättre i övre vindregistret. Samtal med Björn Österberg (Jobman SWE2001) efter SM bekräftar detta och en 4:e placering får bedömas som ett fullt möjligt resultat även med "gammal"båt.
Jämförande kontrollmätning nu tillåten.
A.14 Jämförande kontrollmätning A.14.1 I fall det uppstår mätningstvist får följande procedur användas: Ett antal om minst 6 st. båtar, där det omtvistade föremålet inte har reparerats ska användas, och de ska mätas med identiska metoder. Dimensionerna på den omtvistade båten ska vara samma som, eller inom maximum- och minimumvärden av de som uppmättes på referensbåtarna. Om någon dimension på båten ligger utanför de uppmätta ska ärendet, tillsammans med relevant information, överlämnas till SSF, som ska avgöra fallet. Om någon dimension på referensbåten anses vara tveksam, ska all relevant information överlämnas av NKF till SSF.
Ny reklamregel!
C.2.1 Båten får föra reklam i enlighet med KSR, Appendix 1, Kategori C.
Justering av ankarvikten!
Den gamla regeln föreskrev en ankarvikt om 8 kg exkl 30 m ankarlina. Eftersom ankarvikten idag ligger på 7,5 Kg i handeln skriver vi i nya regeln att ankarets vikt ska vara 8 Kg inkl kätting men exkl 30 m lina

Gamla regel D.3.3. utgår (regeln har haft olika nummer, detta fanns i remissregeln)
SXS kan, efter särskild prövning, godkänna smärre tillverkningsfel, som inte bedöms påverka båtens prestanda.. Denna "gummiparagraf" tas bort eftersom vi självklart inte kan godkänna några fel. Fel som inte påverkar prestanda omfattas inte heller av regeln. De toleranser som finns i tillämpliga delar ger fullt tillräckliga felmarginaler.

Med vänlig hälsning/Max Koll

Max Koll har naturligtvis koll på allt möjligt men det får han redogöra för en annan gång. Du kan naturligtvis skriva till Max om alla disciplinproblem med din ögonsten. Han svarar dig helt diskret om du skriver till X-debatt här på hemsidan.