Mättips inför sommarens mästerskap

Vi har i Expressklassen en chans per år att mäta ett stort antal aktiva båtar, och det är när vi möts på mästerskapen. Vi brukar därför se till att arrangörsklubbe mäter ett antal punkter på alla båtar, och att de dessutom göra en så kallad stor kontrollmätning på ett visst antal lottade båtar, inklusive årets nya båtar. Exakt vad som kommer att mätas vet givetvis bara Haninge Jolleseglares mätman, men vi brukar vi ge ett antal tips på saker som man bör kontrollera innan man seglar ner till något av mästerskapen.
 • Se till att din seglamakare satt tydliga stämplar i alla segel!
 • Kontrollera din säkerhetsutrustning
  • Ankare: Ett ankare som väger minst 8 kg inklusive eventuell kätting och minst 30. meter lina med minimum 8 mm. diameter och minimum 1000 kg brottgräns. Linan får utbytas mot vävt band med motsvarande hållfasthet. Ankaret ska vara konstruerat för praktiskt bruk och i någon av följande typer: Blyplätt min.diameter 200mm, Paraplydragg, Plogankare, Bruceankare, Danforth, Stockankare, CQR, Flygankare, Seagrip.
  • Brandsläckare: Släckaren ska vara godkänd och förvaras i fäste på avsedd plats vid babords stickkoj.
  • Förtamp: 1 bogsertamp, minimum längd 15 m med min.diameter 14 mm.
  • Hink: En hink som rymmer minst 10 liter.
  • Fungerade länspump!
  • Paddel: med en längd av minst 1500 mm och med en projicerad bladyta av minst 5 dm2.
 • Batteri och lanternor: Ett 12V batteri, vikt min.17 kg, kapacitet min. 60Ah. Batteriet ska vara fastsatt på avsedd plats. Minimum 2 lanternor. Lanternorna ska vara godkända för färd på internationellt vatten.
  Lanternorna behöver ej vara monterade på avsedd plats men skall vid kontroll kunna monteras och fungera.
 • Bordskiva: Bordsskiva som väger minst 3 kg.
 • Dynor: 4 st. dynor helt täckande över kojerna i förpiken, 2, st. dynor helt täckande över kojerna i ruffen samt 1 st. stickkojsdyna, alla minimum tjocklek 50 mm och 4 st. ryggdynor,.min tjocklek 120 mm.
 • Trälister som döljer skarven mellan däck/skrov fastsatta i förpik och salong.
 • Takskivorna och insidan däck runt fönstren är klädda med PVS beklädnad.
 • 2 fungerande skottmonterade belysningar i salong och 2 fungerande belysningar i förpik.
 • Kontrollera att köl och roder mäter in, speciellt om ni har spacklat köl eller roder nyligen och eventuellt ändrat profilen.
 • Kontrollera att till att alla mätmärken i riggen sitter där de ska och kontrollera längden på spinnakerbomen. Det finns konstigt nog varje år spinnbomar som vuxit sedan förra säsongen…
 • Kontrollera mantågsspänningen.
 • Kontrollera att alla inredningsdetaljer finns i båten, det händer också varje år att någons diskbalja eller besticklåda flutit iväg, baljan och lådan behöver ej vara original anno 1979, snarlika med motsvarande funktion är OK.

Ta er gärna tid att gå igenom klassreglerna, de finns alltid uppdaterade på www.expresseglare.nu Om ni är väl förberedda så kommer inmätningen gå som en dans.