Några ord från regelansvarig SM 2000

SM.
Under SM vägdes och kölmättes 16 båtar. En av dessa var SWE2000, den nya röda. Glädjande nog kunde vi godkänna båten även om några små justeringar kvarstår samt att man fick spackla på kölen. Vi kontaktar Rent-a-boat så att man rättar till felen. I övrigt framkom följande: 3 kölar underkändes, 1 båt underskred minimivikten. Kölarna åtgärdades på plats. Pga att vågen ej var kalibrerad och saknade kalibreringsprotokoll kunde vi ej bevisa den underskridna minimivikten (ca 15 kg). I efterhand fick vi reda på att okets vikt ska räknas bort och uppgavs väga 40 kg vilket i efterhand dragits bort från resultatet. Vågens känslighet uppgavs till +/- 10kg. Om dessa uppgifter stämmer vägde båtarna mellan 1750 - 1800 kg, exkl. den med misstänkt viktavvikelse. Mitt förslag är att vi köper in en egen våg. Vi tackar Anders Bergmark för en gedigen insats på Bullandö Marina. Vi tackar också de besättningar som fick göra sig omaket att ta sig in till Bullandö (9M). Obekvämt men tyvärr nödvändigt eftersom lyftmöjligheter saknas på Sandhamn.

I övrigt gick vi igenom alla båtar vad gäller segelstämplar, inredning, säkerhet, rigg och förstärkningar. Främst anmärktes på för små tygfickor, mätmärken och lösa mantåg. En del hade monterat bort motorfästet under argumentet att det ej ingår som standardutrustning. Tills vidare gäller att motorfästet ska vara monterat eftersom båtarna från början varit utrustade så (standardbåt). I övrigt kan konstateras att regelmoralen är hög och att vi f.n. inte har någon båt som är misstänkt för avvikelser. Vi tackar Lasse Olsson för ett stort arbete och Fredrik Feldtreich, KSSS, för att mätproceduren gick smidigt och fick önskat innehåll. Ute på banan fungerade det över förväntan. Marianne Middelton, huvuddomare, var själv ute vid rundningarna med videokamera. Efter de inledande seglingarna blev rundningarna riktigt bra. Hela seglingsledningen gjorde ett kompetent och proffsigt intryck. Emma Svensson, som ingick i domarteamet blev f.ö. invald i vår styrelse vid årsmötet. Via Emma fick jag veta att Marianne har fungerat som domare vid OS-seglingarna i Sydney.
Regelarbetet.
Vi har beslutat att tillåta genomgående topplatta i storen fr o m 1/1 2001.
Några förslag har inkommit och diskuteras: större "titthål" i focken, motorfästet, dynorna, tygfickornas definition och dimentionering.
Den nya klassregeln är fortfarande under granskning på SSF. Kontakter med tekniska komittén pågår.
Max Koll
Max håller kontakt med er via hemsidan och och ger kommentarer till styrelsens beslut och diskussioner i klassregelfrågor.
Regelansvarig