SM 2000 - kommentarer från regelansvarig

Först och främst vill jag tacka Anders Bergmark, Lasse Olsson och Fredrik Feldtreich på KSSS för mycket gedigna insatser. Anders ställde upp som mätkonsult på Bullandö där vi vägde och kölmätte 16 utvalda båtar på 6 timmar. Lasse började redan på Sandhamnsregattan ( fre-lö-sö) med mätkontroller där vi fick en bra genomgång av hur båtarna ser ut och är utrustade. Fredrik ansvarade för KSSS insats och har stor del i att denna stora procedur, med 75 båtar, fungerade. Ett stort tack till er alla. Kommentarer, reportage mm om SM-seglingarna kommer i nästa nummer av tidningen.
Ambitionen var att vi skulle få ett SM där vi efteråt kunde säga att ingen båt är för lätt, har otillåtna avvikelser eller på annat sätt har materiella fördelar som strider mot klassregeln. Mörkertalet vad gäller vikt och kölar är förstås stort men det är trots allt viktigast att vi har förtroende för de resultat som gäller de högre placeringarna. I så motto vågar jag påstå att vi har lyckats. Vi kunde dessutom godkänna Express2000 efter mycket noggranna kontroller. Efter att ha särskilt kontrollerat en del båtar med påstådda avvikelser kan jag säga att för tillfället har vi ingen båt på "svarta listan". Vilka var då de mest frekventa anmärkningarna? Dåliga eller obefintliga mätmärken på mast och bom samt lösa mantåg. Fyra kölar fick anmärkningar men kunde åtgärdas på Bullandö.


Vikten då? Ett problem var att vågen från SSF inte var kalibrerad.
Den visade ungefär 50 kilo för mycket enligt Anders. Ett fall av underskriden minivikt kunde ej åtgärdas pga av detta. Vid samtal med SSF menade man att vi inte dragit av vikt för lyftdonen. Om vi gör det (ca 40kg) får vi följande resultat: En båt hamnade under den nya minimivikten med ca 20kg. Övriga båtar ligger inom intervallet 1750 - 1800 kg. Merparten av TOP 10-båtarna är faktiskt i det övre registret. En jämförelse med tidigare års vägningsresultat ger stöd för att vårt resonemang håller. Om våra antaganden stämmer så väger de bägge båtarna i "A-laget" dvs 1121 och 485 (Collberg) 1750kg, vardera. Det är 10 kg över minimivikten.
Snittvikten är i denna vägning 1770 kg som ska jämföras med snittvikten på alla tidigare vägningar som är 1759kg. Alla vägda båtar placerade sig bland 25-bästa. Express2000 vägde 1780 kg med samma antaganden. Intrycket från resultatlistan talar för att vikten inte har något samband med placeringen inom intervallet +- 25 kg, där alla båtarna befinner sig. De tyngsta båtarna 507, 972, 562, 223 och 263 har alla gjort mycket bra resultat under säsongen vilket förstärker min teori. De differenser som finns sitter sannolikt i skrovet(plasten), och min tolkning är att en tung båt är något styvare. Den största effekten på resultatet verkar vara antalet seglade år totalt i alla klasser och vad besättningen gör när man seglar. Jag vill understryka dels att vågen inte var kalibrerad och dels att lyftdonets tyngd är en uppgift vi fått, men inte kontrollerat. Det enda vi säkert kan fastställa är båtarnas vikt i förhållande till varandra.
Mest diskuterades annars tygfickornas storlek och problemet omfattar 6-7 båtar. Tendensen är att de nu i dessa båtar krympt till en upptejpad sträng av spinnakerduk med helt otillräcklig storlek. Vi kommer under hösten/vintern ta fram mått och material som motsvarar standard dvs tygfickorna ska omfatta ruffens hela längd och fästas i däckets underkant samt nå ner till stuvfacket i skrovsidan. Materialet ska vara kapellväv och sydda sömmar samt i praktiken fungera som stuvytrymme. Återkommer med detaljer om detta så snart beslut fattats om tillägg i KR. Tanken är att de som har trähyllor inte ska ha någon viktmässig nackdel och att inredningen ska fylla en funktion.
På årsmötet diskuterades bl a dynorna, genomgående topplatta, större "tittfönster" i focken och en del förslag på förtydliganden. Ett förslag om en internetomröstning vad gäller viktiga frågor fördes fram. Styrelsen stödjer denna idé och ska se om tid och teknik medger detta. Regeländringar gör vi bara om det är en mycket stor majoritet (nästan 100%) och stor uppslutning. Omröstningar ska vara vägledande, inte beslutande. Enklare regelfrågor gav årsmötet styrelsen fullt stöd att besluta själv.
Eftersom det nästa år kan bli ett NM så ska vi försöka bilda en nordisk kommitté för klassreglerna där resp. regelansvarig ska ingå. Det är dags att vi nu har helt gemensamma regler. Vinterns regionmöte kan bli starten för detta. Avslutningsvis vill jag understryka att vi har en stor tillgång i Anders Bergmark som gärna ställer upp som mätkonsult i mån av tid. Han har lämnat ett välmatat protokoll på alla båtarna som vägdes och kölmättes. Express2000 ägnades förstås mest intresse och där ska tillverkarna få del av protokollet som underlag för framtida tillverkning och några justeringar som blir nödvändiga. Anders menar att klassregeln ska vara så beskaffad att man inte ska kunna "mixa" reglerna mellan gammal och ny Express. T ex finns inte varianten med tygfickor i den nya och då ska vi inte tillåta det om nu någon får för sig att riva ut hyllorna. Inredningen är klart gedignare i den nya båten. Med tanke på resultatet på SM så verkar det som om styvheten i skrovet är viktigare och inte vikten i sig. Slutresultatet är svårt att värdera eftersom vi inte har något bra jämförelsematerial (okänd besättning). Hade vikten haft större betydelse skulle en debuterande besättning knappast nå en 20:e plats i de övervägande lätta vindarna. Besättningen, Per Tunell &Co, debuterade på Sandhamnsregattan och seglade upp sig bra på SM men vi vet ganska lite om deras seglarbakgrund. Enligt honom själv ska man fortsätta segla båten. Vi får följa 2000 under några år och se om båten har några "särskilda förmåner". Helst skulle några besättningar med stabil status segla båten mot likaledes stabila motståndare i egna båtar. Går det att ordna i höst på Baggen? Lycka till på Rank 3 och hoppas trängseln blir stor på utseglingarna till höstens drabbningar.
Ska Collberg segla DM på Baggen?
Regelansvarig