Ändra mina medlemsuppgifter

Ändrade uppgifter är ny adress eller andra medlems uppgifter.
Medlemsnummret hittar du på baksidan av X:et bland adressuppgifterna eller
på ett gammalt inbetalningskort.

Om det av någon anledning inte fungerar att fylla i och/eller skicka formuläret kan du helt enkelt skicka ett e-mail till medlemsansvarig med samma uppgifter. 

Skriv de nya uppgifterna i formuläret nedan.