Rutin Klassbevis

Följande gäller.

Efter att inbetalning för klassbevis gjorts (400kr) gör du en utskrift (om du betalt via internet) och häftar/tejpar utskriften tillsammans med nedladdat och påskrivet klassbevis. Om du betalt via bank eller kassaservice fäster du kvittensen på klassbeviset.

Tips: Fäst gärna klassbeviskvittot på klassbevisavgiften och övriga besättningens medlemsskapsavgifts kvitton på klassbeviset.

Klassbeviset ska visas upp på de olika regionala regattorna vid anmälan.
Under SM och NoM kontrolleras dessutom ALLA klassbevis och ALLA medlemsavgifterna.