Poängberäkning

för Stockholms Expresseglares Cupseglingar (vår- och höstcup)

Sedan 2008 följer poängberäkningssystemet för Stockholmscupen aktuell version av Kappseglingsreglerna. Reglerna för poängberäkning enligt KSR Appendix A tillämpas.

Lågpoängsystemet enligt Appendix A2 med avvikelsen att 75% av genomfört antal kappseglingar i serien räknas.
Exempel:
  • Vid 4 genomförda seglingar så räknas 1 segling bort
  • Vid 8 genomförda seglingar så räknas 2 seglingar bort
  • Vid 12 genomförda seglingar så räknas 3 seglingar bort
  • osv.

Appendix A9

  • DNS, DNF, OCS, BFD och DSQ. Det antal båtar som deltagit i regattan +1.
    DNC. Det antal båtar som deltagit i serien + 1.
/Styrelsen