STYRELSEN

Ordförande

Robert Eriksson
expresseglare@live.se
070-2819151 (Göteborg)
SWE 756, 826, SWE 2010,
SWE 2011 (DEN 2011)

Vice Ordförande

Mats Dahlström
mats.dahlstrom@realcap.se
070-3113603
SWE 2009

SM och Regionansvarig

Ronny Gustavsson
ronny.gustavsson@yahoo.se
070-8630137
SWE 305

Regelansvarig

Arne K Larssen
arne.regatta@gmail.com
070-8104228
SWE 2010

Kassör

Anton Svensson
anton.svenneson@gmail.com
076-6119994
SWE 272

Sekreterare

Hugo Oljemark
hugo.oljemark@gmail.com
070-3236060
SWE 451

Ungdomsledamot

Didrik Dahlström
didrikda@gmail.com
070-4981471

Informationsansvarig för sidan

Sekreterare

Hugo Oljemark
hugo.oljemark@gmail.com
070-3236060
SWE 451