SM

Sveriges Expresseglare har nu en ny SM Webb där fortlöpande information och anmälan till SM görs
Marstrand är arrangör och mästerskapet segla 2014 1-3 augusti  (v31)

www-express-sm.se    Välkomna